mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
Rok szkolny 2019/2020